control_de_plagas_girona

ESPECIALISTES TRACTAN PLAGUES

VETLLEM PER LA TEVA SALUT

DEMANA PRESSUPOST

TRACTAMENTS  PER CONTROLAR LES PLAGUES

DESINFECCIÓ

DESINFECCIÓ

La desinfecció és una tècnica de sanejament per tal de controlar les plagues, que té com a finalitat la destrucció d’organismes patògens (bacteris, virus i fongs) en tots els ambients que puguin resultar nocius, mitjançant l’acció d’agents químics. Aquest és un mètode integrat en el programa de neteja que necessàriament ha d’existir en els locals i edificis que són utilitzats per un nombre elevat de persones i/o animals.

Aquest tractament de control de plagues consisteix a mantenir els nivells de contaminació microbiana dintre dels límits considerats acceptables des del punt de vista sanitari, d’acord amb el risc que representa en cada cas sobre l’activitat que es realitzi en aquell lloc concret. La desinfecció és una mesura recomanada en escoles, hospitals o indústries alimentàries, entre d’altres.

Per a la desinfecció ambiental utilitzem mètodes moderns i la seva aplicació es realitza mitjançant la microdifusió aèria del compost desinfectant.

 

 


 

 

 

ESPAIS

Algunes de las zones/espais que s’han d’incloure en un pla de desinfecció ambiental són:

• DUTXES I VESTUARIS

• BANYS

• SALES DE PROVADORS

• MENJADORS

• GIMNÀS

• SPA I PISCINES

En el cas dels sectors alimentaris y sanitaris les mesures sempre seran més estrictes.

DESINSECTACIÓ

CONTROL D’INSECTES RASTRERS:

Es realitza dos tipus de tractaments, ecològics amb col·locació estratègica de trampes adhesives amb feromones atraients a tots els punts especials com cuines, magatzems i zones de càrrega i descàrrega, no requereix termini de seguretat. O tractament químic amb una barrera perimetral per insectes rastrers a tots els indrets que requereixin aquest tipus d’actuació i respectant el termini de seguretat recomanat pel Ministeri de Sanitat i Consum.

 

CONTROL D’INSECTES VOLADORS:

Evitar l’accés dels insectes amb barreres físiques (cortines d’aire, cortines de lames, teles mosquiteres, pàg. 6). Col·locació estratègica d’aparells adhesius de feromones atraients, per capturar l’entrada en cas de passar la barrera física segons normatives del ministerio de sanitat i consum. Bosses amb atraients per col·locar a l’exterior.

 

CONTROL D’INSECTES A L’EXTERIOR:

Polvorització general amb compressor industrial per arribar a totes les superfícies necessàries. Zones on es pot realitzar aquest tractament: jardins, patis exteriors, naus industrials i zones conflictives.

TRACTAMENTS

 

TRACTAMENTS CONTRA INSECTES:
Barrera perimetral i desinfecció en zones interiors
Polvorització exterior amb compressor
Gel insecticida
Polvorització a clavegueram
TRACTAMENTS CONTRA PANAROLES:
Trampa de captura adhesiva
Trampa de captura adhesiva massiva
Gel insecticida
TRACTAMENTS CONTRA FORMIGUES:
Portagel
Pistola amb gel insecticida
Porta esquers

FUSTA

La durabilitat de la fusta, fins i tot les més resistents, no impedeix per sí sola la deterioració causada per agents atmosfèrics o biòtics que generen una mancança de resistència mecànica en la mateixa fusta i riscos segons la seva utilització. Els factors externs són el foc, la humitat i els canvis bruscs de temperatura.

Termites

Les termites són els insectes devoradors de fusta més agressius. N’existeixen tres classes:
1- Tèrmits subterranis: Ataquen de forma destructiva en les estructures de fusta. (No visibles)
2- Tèrmits de fusta seca: Deixen S’alimenten de fusta seca, mobles, estructures d’edificis, obres d’art, etc.(Visibles)
3- Tèrmits de fusta humida: Principalment s’alimenten de fusta en descomposició.

Corcs

El corc descriu a diverses espècies d’escarabats que ataquen i perforen la fusta per alimentar-se i reproduir-se. És per aquesta raó que les plagues de corcs són tan greus, perquè afecten les estructures de fusta dels edificis.
Aquestes circumstàncies es poden evitar amb l’aplicació d’un determinat producte i sistema que utilitzem des de Lluita Integral, d’aquesta manera, la fusta tractada adquireix un factor de durabilitat que la fa altament competitiva pel que fa a la resta de materials industrials.

Lluita et fa un estudi preliminar, amb una anàlisi visual de danys, recollida de mostres, inspecció i localització d’elements que confirmin la seva presència (fins i tot encara que no s’hagin detectat danys), observació de l’entorn i presa de fotografies.

LEGIONELA

El bacteri de la legionel•la es pot trobar en ambients aquàtics naturals com rius, llacs o aigües termals, en petites concentracions i poden viure en condicions ambientals molt diverses.

Quan la concentració d’aquest bacteri augmenta passant a colonitzar les instal•lacions hídriques, es quan arriba al sistema de distribució d’aigua potable i comporta un risc per a les persones.

Com la seva única via de transmissió és aèria, la legionel•la pot infectar a la població si l’aigua contaminada és polvoritzada a través d’aerosols, de manera que el bacteri pugui ser transportat per l’aire en petites gotes i inhalat per les persones.

A Lluita Integral actuem en el desenrotllament i implantació de protocols tècnics per la prevenció i el control d’aquesta en l’entorn particular, urbà i industrial.

 Es tindrà en compte que una desinfecció no serà efectiva si no va acompanyada d’una neteja exhaustiva.

La neteja i desinfecció es realitzarà almenys un cop l’any en la instal·lació complerta i, a més, en els supòsits següents:

1- Quan es posi en marxa la instal·lació per primera

vegada.

2- Després d’una parada superior a un mes.

3- Després d’una reparació o modificació estructural.

4- Quan una revisió general ho aconselli.

5- Quan ho determini l’autoritat sanitària.

Instal·lacions d’alt risc

Instal·lacions de baix risc

Sistemes d’aigua sanitària calenta d’ acumulació

Sistemes d’aigua calenta sense acumulació

Torres de refrigeració i condensadors evaporatoris

Fonts ornamentals

Humidificadors que generin aerosols i similars

Reg per aspersió

Banyeres d’hidromassatge

Refrigeració per aerosolització a l’aire lliure

Instal·lacions termals

Sistema d’aigua contra incendis

Centrals humidificadores Industrials

Aparells que utilitzin aigua i generin aerosols

 

La desratització té per objectiu d’eliminar les plagues de rates i ratolins d’un ambient determinat. Aquest procés es pot classificar en actiu o passiu segons el mètode d’actuació.

DESRATITZACIÓ

Per al control i monitorització de les rates es fa servir el mètode químic, es basa principalment en la utilització de rodenticides d’acció anticoagulant aplicats en les estacions de control dissenyades per aquesta finalitat.

Aquest, provoca la mort de manera retardada desprès de la seva ingesta, no provoca resistència.

S’empren els porta esquers híbrids, presenten departaments individuals per a raticides líquids o sòlids, aquests últims poden ser: cebo fresc, cebo compactat en bloc o cebo granulat.

TRACTAMENTS

Per al control i monitorització de les rates es fa servir el mètode químic, es basa principalment en la utilizació de rodenticides d’acció anticoagulant aplicats en les estacions de control dissenyades per aquesta finalitat.

Aquest, provoca la mort de manera retardada desprès de la seva ingesta, no provoca restistencia.

S’empren els portaesquers híbrids, presenten departaments individiales per a raticides líquids o sòlids, aquests últims poden ser: cebo fresc, cebo compactat en bloc o cebo granulat.
Sistema d’última generació per a la lluita contra rates

 

Ekomille és un modern sistema de desratització ecològica que garanteix l’eficàcia. El dispositiu no només desratitza en condicions de plaga sinó que contribueix a la contenció i prevenció de colonitzacions, monitoritzant de forma continuada.

El Sistema Eko disposa d’una sèrie d’accessoris que permeten la seva implementació en qualsevol tipus d’ambient, exterior o interior, suspès en alçada o fixat a terra. No hi ha ambient on no pot ser emprat.

És el primer instrument de captura de rosegadors amb Certificat ISO 22000: 2005 que acredita

el compliment de tots els requisits per a garantir la Seguretat Alimentària.

Compatible en seguretat en tots els ambients:

 

Hostaleria i Restauració

Finques i Turisme Rural

Empreses del Sector Alimentari

Granges i escorxadors

Sector Agrícola

Indústria

Parcs públics i zones verdes

Zoos i Parcs temàtics

Municipis i Institucions Públiques

Municipis i Institucions Públiques

Escoles i Llars d’infants

 

 

Altres serveis

Desinfecció

Desratització


Desinsectació


Legionella

Fusta

Preventiu

LLUITEM PER TU

Digue’ns com podem ajudar-te
L’equip d’atenció al client de Lluita Integral, respondrà les vostres preguntes i resoldrà les vostres preocupacions en menys de 24h.
El nostre horari d’oficina és de 08:00 a 18:00h de dilluns a divendres.