Evita les plagues d’insectes a casa

A l’estiu, les altes temperatures fan que molts insectes com les mosques, les formigues o els mosquits entrin en la nostra llar, especialment en hores nocturnes, la qual cosa causa moltes molèsties i pot causar algunes malalties.

Segueix els següents consells per a prevenir les plagues d’insectes a casa:

Evita que s’acumuli escombraries. És recomanable utilitzar bosses mitjanes o petites que poden ser descartades sovint. Es recomana a més utilitzar dipòsits o galledes d’escombraries amb tapa per a evitar que els insectes formin colònies en les escombraries.

Segellar juntes, forats o esquerdes que puguin convertir-se en la ruta d’entrada dels insectes. Entre ells tenim els desguassos, les sortides dels sanitaris i la campana extractora.

Verifica que no existeixin recipients o pneumàtics en desús en àrees exteriors a la casa on es pugui acumular l’aigua, ja que aquests llocs són ideals perquè es reprodueixin els insectes.

Prevenir és millor que curar.

Realitza un manteniment freqüent al jardí, per a evitar es creïn zones en les quals proliferin els insectes.

Neteja armaris del rebost i prestatges on es guardi el menjar per a evitar que quedin restes d’aliments que atreguin els insectes. També és important netejar sovint taules i altres superfícies on quedin restes d’aliments.

Ventila les estades de la llar i sacseja cortines i tapets per a evitar que els insectes habitin en ells de forma permanent.

Repara àrees de l’habitatge que presentin humitats, ja que són llocs molt atractius per als insectes.

Utilitza mosquiteres en les finestres per a evitar que els insectes entrin en l’habitatge, especialment en hores nocturnes.

CONSULTA MÉS INFORMACIÓ SOBRE CONTROL DE PLAGUES AQUÍ.

Segeuix-nos a les nostres xarxes socials!